Södra Ladugårdsängen

Under 2015 påbörjade Örebro kommun att utveckla bostadsområdet Södra Ladugårdsängen, cirka 2 kilometer från Örebro stadskärna. På uppdrag av sju byggherrar utformade vi en av de första etapperna i området, som skulle ge plats åt drygt 350 bostäder och en förskola. Byggnaderna är i fyra och fem våningar och förslaget fokuserar på att skapa sociala rum och goda ljusförhållanden i grönytorna mellan husen. I förslaget prioriteras gång- och cykeltrafik och angöring med bil sker i första hand i områdets utkanter och i underjordiska garage. Garagen skapar upphöjda gårdar som i sin tur ger en naturlig uppdelning mellan områdets offentliga och semiprivata delar. Ett av bostadshusen (Fallskärmen) fick vi senare uppdrag från HSB att rita fram till färdigställande. 

Plats: Södra Ladugårdsängen, Örebro
Yta: ca 20 000 kvm tomtyta
Kund: PEAB, HSB, BJC, Riksbyggen, Futurum, John Ekströms Bygg samt Botrygg
Status: Färdigställt