Om oss

Hållén Arkitekter är ett av Sveriges äldsta arkitektkontor. Vi har en lokal förankring i Örebro och uppdrag över hela Sverige. 

Hållén Arkitekter startades 1939 och är ett av Sveriges äldsta arkitektkontor. Att vi funnits så länge beror kanske på vårt stora intresse för att lyssna – på varandra, våra kunder och vår samtid. Vi ser alla våra projekt som unika och är därför övertygade om att just lyhördhet är nyckeln till att förstå hur vi ska angripa vår uppgift: att skapa god arkitektur. 

Alla kan känna av när miljön de vistas i är utformad på ett omsorgsfullt sätt. Vår främsta förmåga som arkitektkontor är att omsätta de behov vi lyssnat in till en rumslig form med tydliga idéer om funktion och upplevelse.  

Vi vill skapa arkitektur som anknyter till sin plats och gör att människor mår bra. Vår utgångspunkt är alltid att det vi ritar ska finnas kvar under lång tid framöver och kunna anpassas när behoven förändras. Vi är en del av omställningen till ett hållbart samhälle och det är viktigt för oss att våra projekt blir resurseffektiva och ger så små ekologiska avtryck som möjligt.  

Med åren har vi byggt upp bred erfarenhet inom flertalet sektorer där samhällsfastigheter, kontor och bostäder utgör merparten. Vi är skickliga att lösa komplexa uppdrag med krav på stort tekniskt kunnande.  

Hållén Arkitekter startades av Gunnar Hållén – vars son Nils Hållén tog över verksamheten 1978. Sedan 2003 har Christer Eiseborn och Patrick Philip drivit verksamheten. Under 2022 gick chefsarkitekten Lisa Altilia och kontorschefen Petter Lantz in som hälftenägare. 

”När Patrick och Christer frågade oss om vi var intresserade att driva företaget vidare kände vi direkt att självklart vill vi det. Vi ser med spänning fram emot de kommande åren” 
– Lisa Altilia och Petter Lantz

”Vi gjorde samma resa för snart 20 år sedan och ser fram emot att vara en del av Lisas och Petters resa” 
Christer Eiseborn vVD och Patrick Philip VD

Om oss

Hållén Arkitekter är ett av Sveriges äldsta arkitektkontor. Att vi funnits så länge beror kanske på vårt stora intresse för att lyssna – på varandra, våra kunder och vår samtid.

Vi har lokal förankring i Örebro och uppdrag över hela Sverige. Vi ser alla våra projekt som unika och är därför övertygade om att just lyhördhet är nyckeln till att förstå hur vi ska angripa vår uppgift: att skapa god arkitektur.  

Alla kan känna av när miljön de vistas i är utformad på ett omsorgsfullt sätt. Vår främsta förmåga som arkitektkontor är att omsätta de behov vi lyssnat in till en rumslig form med tydliga idéer om funktion och upplevelse.  

Vi vill skapa arkitektur som anknyter till sin plats och gör att människor mår bra. Vår utgångspunkt är alltid att det vi ritar ska finnas kvar under lång tid framöver och kunna anpassas när behoven förändras. Vi är en del av omställningen till ett hållbart samhälle och det är viktigt för oss att våra projekt blir resurseffektiva och ger så små ekologiska avtryck som möjligt. 

Med åren har vi byggt upp bred erfarenhet inom flertalet sektorer där samhällsfastigheter, kontor och bostäder utgör merparten. Vi är skickliga att lösa komplexa uppdrag med krav på stort tekniskt kunnande.  

Hållén Arkitekter startades 1939 av Gunnar Hållén – vars son Nils Hållén tog över verksamheten 1978. Sedan 2003 har Christer Eiseborn och Patrick Philip drivit verksamheten. Under 2022 gick chefsarkitekten Lisa Altilia och kontorschefen Petter Lantz in som hälftenägare. 

”När Patrick och Christer frågade oss om vi var intresserade att driva företaget vidare kände vi direkt att självklart vill vi det. Vi ser med spänning fram emot de kommande åren” 
– Lisa Altilia och Petter Lantz

”Vi gjorde samma resa för snart 20 år sedan och ser fram emot att vara en del av Lisas och Petters resa” 
Christer Eiseborn och Patrick Philip

Kvalitet och Miljö

Arbete med kvalitets- och miljöfrågor är en integrerad del i vårt arbetssätt och vi är certifierade inom enligt ISO 9001 och ISO 14001.  

Kvalitetspolicy
Hållén Arkitekter skall förvalta kundernas förtroende genom att leverera och tillhandahålla tjänster och produkter med rätt kvalitet i rätt tid enligt intressenters förväntningar och krav. Slutresultatet skall vara kundens främsta orsak till vidare fortsatt samarbete med Hållén Arkitekter.  

Vi skall utföra projektering med hög servicenivå, vilket skall motsvara beställarens förväntningar för såväl utfört projekteringsarbete som slutresultatet i den färdiga byggnaden. Vi strävar efter ständiga förbättringar i vårt arbete vad som avser god arkitektur, funktion och tekniska kvaliteter. Hållén Arkitekter skall arbeta aktivt med att kontinuerligt uppnå och förbättra företagets kvalitetsmål. Kvalitetsarbetet skall vara en integrerad del av vårt arbetssätt. 

Patrick Philip, VD Hållén Arkitekter i Örebro AB.
2016-10-12  

Miljöpolicy
Hållén Arkitekter skall genom kunskap, medvetenhet och engagemang medverka till att skydda miljön och förebygga miljöföroreningar. Vi skall följa tillämpliga lagar och andra krav samt sträva efter att använda och föreskriva miljömärkta produkter förutsatt att de uppfyller våra och beställarnas krav på egenskaper och ekonomi. Genom årliga revisioner följer vi upp och förbättrar miljöarbetet mot långsiktigt hållbar utveckling. 

Patrick Philip, VD Hållén Arkitekter i Örebro AB. 

2017-10-24 

Kvalitet och Miljö

Arbete med kvalitets- och miljöfrågor är en integrerad del i vårt arbetssätt och vi är certifierade inom enligt ISO 9001 och ISO 14001.  

Kvalitetspolicy
Hållén Arkitekter skall förvalta kundernas förtroende genom att leverera och tillhandahålla tjänster och produkter med rätt kvalitet i rätt tid enligt intressenters förväntningar och krav. Slutresultatet skall vara kundens främsta orsak till vidare fortsatt samarbete med Hållén Arkitekter.  

Vi skall utföra projektering med hög servicenivå, vilket skall motsvara beställarens förväntningar för såväl utfört projekteringsarbete som slutresultatet i den färdiga byggnaden. Vi strävar efter ständiga förbättringar i vårt arbete vad som avser god arkitektur, funktion och tekniska kvaliteter. Hållén Arkitekter skall arbeta aktivt med att kontinuerligt uppnå och förbättra företagets kvalitetsmål. Kvalitetsarbetet skall vara en integrerad del av vårt arbetssätt. 

Patrick Philip, VD Hållén Arkitekter i Örebro AB.
2016-10-12 

Miljöpolicy
Hållén Arkitekter skall genom kunskap, medvetenhet och engagemang medverka till att skydda miljön och förebygga miljöföroreningar. Vi skall följa tillämpliga lagar och andra krav samt sträva efter att använda och föreskriva miljömärkta produkter förutsatt att de uppfyller våra och beställarnas krav på egenskaper och ekonomi. Genom årliga revisioner följer vi upp och förbättrar miljöarbetet mot långsiktigt hållbar utveckling. 

Patrick Philip, VD Hållén Arkitekter i Örebro AB. 
2017-10-24 

Lediga Jobb

Just nu har vi inga lediga tjänster, men vi tar alltid emot spontanansökningar! Mejla till info@hallenarkitekter.se.