Slottsskolan

Slottsskolan i Vingåkerbyggd under mitten av 1950-talet, var i stort behov av upprustning. Tidigt fastslogs att kostnaden för en ombyggnation skulle bli för hög, varpå Vingåkers kommunfastigheter fattade beslut om att riva stora delar av den befintliga skolan och bygga nytt. 

Vårt uppdrag omfattade framtagande av lokalprogram i tät dialog med skolans personal för att sedan ta fram programhandling, bygglov och bygghandlingar. Den nya skolan har kapacitet för ca 350 elever i årskurserna 7-9 samt kulturskola och fritids, och är byggd i två plan. Skolans lokaler är organiserade kring ett centralt entrérum med samlingsytor och kommunikationsstråk. Exteriöreär utförd i trä samt skivmaterial med olika glans och kulör.  

Plats: Vingåker
Yta: 6 600 kvm
Kund: Vingåkers kommunfastigheter
Status: Färdigställt 2020