Rävåskullen

Ett loftgångshus i trä som är sex våningar högt, med utblick över Karlskoga och sjön Möckeln. Rävåskullen ligger på en höjd i Karlskoga nära naturreservatet Rävåsen.

De breda loftgångarna är placerade mot norr och har breda ljusschakt intill fasadliv som skapar en barriär mellan det privata och offentliga. Mot söder finns stora terrasser till alla lägenheter som både har en inglasad del, som ger ett extra rum till lägenheten, samt en öppen del för de varma sommardagarna.

Det är totalt 30 lägenheter i huset som är uppdelat mellan 24st 3 RoK och 6st 4 RoK. För att nyttja tomtens suterräng finns 15 bilplatser i carport placerade under terrasserna.

Husets stomme är av KL-trä och fasaden är klädd i värmebehandlat trä, som med tiden får gråna och bli en del av den vackra naturen kring huset.

Plats: Rävåskullen, Karlskoga
Yta: 3050 kvm
Kund: InnoBo
Status: Idéförslag 2017