Perspektiv på punkthus i Vivalla, Hållén Arkitekter

Punkthus i Vivalla

I Vivalla har flera bostäder under de senaste åren rustats upp och byggts om. För att komplettera de många radhus som finns i Vivalla togs detta punkthus fram. Punkthuset är sex våningar högt och har fyra lägenheter per plan. Totalt finns 22 lägenheter i huset.

På bottenvåningen finns även ett cykelrum och husets lägenhetsförråd.

Inspirationen till den gröna fasaden kommer från ÖBO:s vision ”mitt gröna kvarter”. De gröna fasadskivorna går från mörkt till att bli ljusare närmare taket. Taket ger huset sin karaktär med varierande vinklingar. Burspråk och balkongerna kläs med trä av ThermoWood som grånar över tid.

Plats: Vivalla, Örebro
Yta: 2200 kvm
Kund: InnoBo
Status: Idéförslag 2016