Olaus Petri

Som ett av fyra utvalda arkitektkontor fick vi förfrågan att ta fram förslag till en ny kontorsbyggnad i centrala Örebro vid korsningen Östa Bangatan / Nobelgatan. Förslaget utgår från en sammanhållen volym i sju våningar med en central ljusgård. Markplanet utgörs av publika delar med lokaler mot gata och en gemensam innergård och våningarna ovan av flexibla kontorslokaler med utvändiga terrasser mot gårdsrummet. Våningarnas olika innehåll återspeglas exteriört med ett glasat entréplan och en volym ovanpå i gröntonad plåt. Kontorsvolymen lyfts upp vid entrésituationerna och viker sedan ner igen för att skapa en vågliknande skulptural form.

Plats: Kv. Olaus Petri Örebro
Yta: 16 500 kvm
Kund: Castellum
Status: Förslag parallellt uppdrag 2014