Nora Bryggeri

Vi fick en förfrågan av Norabostäder och Nora Fastigheter om ett första förslag över utemiljön runt Kvarteret Bryggeriet i Nora, ett område med hantverk, ateljéer, butiker, café och restaurang i vackra kulturmiljöer vid Hagbyån. Förslaget bygger på att öka orienterbarheten, nyttja oanvända ytor och tillgängliggöra området för rullstolar och barnvagnar. Vi identifierar ett huvudstråk och förstärker det med pergolas och ger förslag på hur de kan användas. En tom gräsyta ser vi som en möjlig park med scen och sittplatser i söderläge och på den övervuxna vallen föreslår vi belysta promenadstråk mot Hagbyån. Vi föreslår även ett torg med ytterligare pergolas för marknader.

Plats: Nora
Yta: ca 21 000 kvm
Kund: Norabostäder & Nora Fastigheter
Status: Idéförslag 2021