Johannesörten

Kvarteret Johannesörten ligger i bostadsområdet Sörbyängen, söder om Örebros stadskärna. Den relativt långsmala fastigheten gränsar till ett större park- och naturområde i söder och i norr mot Karlsdalsallén, områdets huvudgata. Kvarteret utgörs av en lamellbyggnad i fem och sex våningar med totalt 140 lägenheter i storlekarna 2 –5 ROK, underjordiskt garage samt lokaler i delar av bottenplan.

Byggnadsvolymen bryts upp genom en centralt placerad portik och accentuering av trapphusen. Mot gata är fasaden i mörkt tegel och trapphusen i roströda cementkompositskivor. Mot bostadsgårdar och naturen i söder är fasaden putsad i olika ljusgröna nyanser. 

Plats: Sörbyängen, Örebro
Yta: 15 500 kvm
Kund: BJC och Arbonova
Status: Färdigställt 2017