Immanuelskyrkan Örebro

Lokalerna för Immanuelkyrkan i Örebro ligger integrerade i ett bostadskvarter på Södra Ladugårdsängen. De två nedersta våningarna utgörs av kyrkan och i de fem ovanliggande planen samt det intilliggande sjuvåningshuset finns 79 hyresrätter i storlekarna 1 – 4 RoKFasaderna är i puts som går i vita och grågröna kulörer

Interiört består kyrkans lokaler av en cylinderformad kyrksal, exponerad i två våningar. Kyrksalen står i direkt samband med församlingens öppna gemensamhetsytor som i entréplan utgörs av café och utställningsytor. På övervåningen finns ytor för barnverksamhet, körsång, skapande, ensemblespel, musikproduktion och en multihall för idrott och dans. 

Plats: Södra Ladugårdsängen, Örebro
Yta: ca 13 000 kvm
Kund: Baptistförsamlingen Immanuel, Immanuel Fastighets AB
Status: Färdigställt 2022