Grundläggaren 3

Kvarteret Grundläggaren 3 ligger centralt beläget på Änggatan i Örebro. Byggnaden uppfördes år 1920 och bestod ursprungligen av fyra lägenheter och en verksamhetslokal i entréplan. På uppdrag av fastighetsbolaget Karaffen ritade vi om byggnaden till att inrymma totalt nio lägenheter, varav tre studentlägenheter på vinden. Verksamhetslokalen ligger kvar i entréplan med ny planlösning. Även fasaden fick ett lyft med ny puts och nya fönster samt tillkommande balkonger mot innergården.

Plats: Änggatan 30, Örebro
Yta: ca 850 kvm
Kund: Karaffen
Status: Färdigställt 2023