Fallskärmen 8

Kvarteret Fallskärmen ligger i området Södra Ladugårdsängen, ca två km från Örebros stadskärna. Projektet omfattade gestaltning och projektering av 51 lägenheter i storlekarna 2 – 4 RoK samt tillhörande garage under terrassbjälklaget. Byggnaden utgörs av en lamellvolym placerad i gränsen mellan gata och kvarterets innergård och varierar i höjd från fyra till fem våningar.

Exteriören är utförd i grå puts och obehandlad lärk vid balkonger, fönster och delar av entrévåningen. I markplan finns generösa och lättillgängliga cykelrum och en mindre lokal i hörnläge. Projektet är ritat enligt kraven för Miljöbyggnad nivå silver. 

Plats: Södra Ladugårdsängen, Örebro
Yta: 7400 kvm
Kund: HSB Mälardalen
Status: Färdigställt 2019