Arton:1 om- och tillbyggnad

Arton:1 är ett tillverkningsföretag med säte i Örebro. De är nischade mot stålpartier med höga säkerhetskrav och är ett av Sveriges snabbast växande företag. I början av 2023 fick Hållén Arkitekter i uppdrag av Arton:1 att ta fram förslag på en om- och tillbyggnad av deras fabrik på Holmens industriområde. Det sociala engagemanget för sina medarbetare är tydligt på Arton:1. Att skapa trivsel och gemenskap för alla var därför självklara ledord i vårt arbete med förslaget.

Den befintliga byggnaden, ursprungligen ett cementgjuteri uppfört på 1940-talet, får efter ombyggnationen utökade kontorsytor, större omklädningsrum och ett centralt och generöst lunchrum där hela företaget kan samlas samtidigt. Byggnaden tillgänglighetsanpassas och en ny huvudentré skapas mot gatan. Tillbyggnaden, med fasad och tak i grafitfärgad plåt, ansluts till den befintliga byggnadens gavel via en lägre volym. Den placeras längs med fastighetsgränsen (nästan) vinkelrät mot befintlig byggnad. Det nya gavelmotivet mot gatan glasas upp övertill och är tänkt att ge en ledtråd om att det är just glaspartier som tillverkas i byggnaden.

Plats: Holmens industriområde, Örebro
Yta: 1300 kvm LOA ombyggnad, 1900 kvm LOA tillbyggnad
Kund: Arton:1 / Husherren fastigheter
Status: Under uppförande 2024