Aktern 15

Kvarteret Aktern 15 är beläget i Gertrudsviks Sjöstad, en ny stadsdel i Västervik med omedelbar närhet till Gamlebyviken, en del av Östersjön. En gång- och cykelbana längs vattnet förbinder området med Västerviks stadskärna. Projektet omfattar totalt tre flerbostadshus om 18 lägenheter, i storlekarna 3-4 RoK. Samtliga lägenheter har en större balkong eller uteplats orienterad mot vattnet. Husen är gestaltade för att anknyta till de gamla villorna som finns i närområdet.

Plats: Gertrudsviks Sjöstad, Västervik
Yta: ca 2700 kvm
Kund: Gertrudsvik Fastighets AB
Status: Bygglovshandlingar 2021