Byte av VD

Som ett naturligt steg i den förändring av ägarstrukturen som genomfördes 2022 är det nu dags för byte av VD. Petter Lantz tar över som VD 1 januari 2024 och Patrick Philip går över till rollen Key account manager.
Byte av VD

Som ett naturligt steg i den förändring av ägarstrukturen som genomfördes 2022 är det nu dags för byte av VD. Petter Lantz tar över som VD 1 januari 2024. Patrick Philip går över till rollen Key account manager och kommer arbeta mer med övergripande frågor tillsammans med våra beställare.

Jag tillträdde som VD 1 januari 2003. Det har varit 21 år med både toppar och dalar, dock mest toppar. Under dessa år har kontoret flyttat en gång, från Rudbecksgatan till Stortorget. Vi har gått från 8 anställda till 22. Vi är idag 7 arkitekter i gruppen när vi tidigare haft 1 eller möjligtvis 2 arkitekter. Omsättningen har följt expansionen. Detta är inget bokslut över min tid som VD utan ett konstaterande att jag fått göra en spännande resa tillsammans med kompanjoner och medarbetare. Det är vi tillsammans som skapar våra förutsättningar. När nu Petter tar över som VD känner jag mig oerhört trygg i det. Jag har haft förmånen att få jobba tillsammans med Petter under många år och sett honom växa från junioren i gänget till en självklar ledare.

Patrick Philip