Tillgänglighetsutbildning

Tillgänglighetsutbildning med Förnuftig Arkitektur

Idag fick vi besök av Björn Auxoilte på Förnuftig Arkitektur som höll i en tillgänglighetsutbildning för hela kontoret. Tack Björn för en bra och innehållsrik utbildningsdag!
Tillgänglighetsutbildning med Förnuftig Arkitektur

Idag fick vi besök av Björn Auxoilte på Förnuftig Arkitektur som höll i en tillgänglighetsutbildning för hela kontoret. Björn är certifierad sakkunnig av tillgänglighet TIL2 och samarbetspartner med oss i många av våra projekt. Målet med dagen var en överblick av alla olika författningar och att få höra hur han som tillgänglighetssakkunnig resonerar kring olika lösningar. Tack Björn för en bra och innehållsrik utbildningsdag!