Nyhetsinslag om nybyggnation på anstalten Rödjan!

Kika gärna på SVT nyheter Västs inlägg om den första av fem byggnader vi ritat och projekterat på klass 3-anstalten Rödjan utanför Mariestad! Foto: Bosse Carlqvist/SVT
Nyhetsinslag om nybyggnation på anstalten Rödjan!

Kika gärna på SVT nyheter Västs inlägg om den första av fem byggnader vi ritat och projekterat på klass 3-anstalten Rödjan utanför Mariestad!