Ägarskifte på Hållén Arkitekter

Nu tar vi på Hållén Arkitekter avstamp mot framtiden. Vår nuvarande chefsarkitekt Lisa Altilia och nuvarande kontorschef Petter Lantz går in som hälftenägare i verksamheten. Detta är ett sätt att visa våra kunder, medarbetare och samarbetspartners att Hållén Arkitekter är en långsiktig partner. Avsikten är att Lisa och Petter tar över hela verksamheten under 2028.   ”När Patrick och Christer frågade oss om vi var intresserade att driva företaget vidare kände vi direkt att självklart vill vi det. Vi ser med spänning fram emot de kommande åren” – Lisa Altilia och Petter Lantz   ”Vi gjorde samma resa för snart 20 år sedan och ser fram emot att vara en del av Lisas och Petters resa” – Christer Eiseborn vVD och Patrick Philip VD
Ägarskifte på Hållén Arkitekter

Nu tar vi på Hållén Arkitekter avstamp mot framtiden. Vår nuvarande chefsarkitekt Lisa Altilia och nuvarande kontorschef Petter Lantz går in som hälftenägare i verksamheten. Detta är ett sätt att visa våra kunder, medarbetare och samarbetspartners att Hållén Arkitekter är en långsiktig partner. Avsikten är att Lisa och Petter tar över hela verksamheten under 2028.

 

”När Patrick och Christer frågade oss om vi var intresserade att driva företaget vidare kände vi direkt att självklart vill vi det. Vi ser med spänning fram emot de kommande åren” – Lisa Altilia och Petter Lantz

 

”Vi gjorde samma resa för snart 20 år sedan och ser fram emot att vara en del av Lisas och Petters resa” – Christer Eiseborn vVD och Patrick Philip VD