Studiebesökspromenad på Södra Ladugårdsängen

Torsdag eftermiddag bjöd på kontorspromenad genom Södra Ladugårdsängen till den nyare delen av Sörbyängen. Södra Ladugårdsängen är en växande stadsdel i Örebro och här hittar vi bl.a Brf Vingen, och snart hittar vi även den nya Immanuelskyrkan här. På Sörbyängen hittar vi Kv Johannesörten, samtliga ritade av Hållén Arkitekter!
Studiebesökspromenad på Södra Ladugårdsängen

Torsdag eftermiddag bjöd på kontorspromenad genom Södra Ladugårdsängen till den nyare delen av Sörbyängen. Södra Ladugårdsängen är en växande stadsdel i Örebro och här hittar vi bl.a Brf Vingen, och snart hittar vi även den nya Immanuelskyrkan här. På Sörbyängen hittar vi Kv Johannesörten, samtliga ritade av Hållén Arkitekter!