Studiebesökspromenad på Södra Ladugårdsängen

Torsdag eftermiddag bjöd på kontorspromenad genom Södra Ladugårdsängen till den nyare delen av Sörbyängen. Södra Ladugårdsängen är en växande stadsdel i Örebro och här hittar vi bl.a Brf Vingen, och snart hittar vi även den nya Immanuelskyrkan här. På Sörbyängen hittar vi Kv Johannesörten, samtliga ritade av Hållén Arkitekter!