KMA-genomgång med Sofia

I förmiddags kom Sofia Rosenkvist Wittsell förbi och höll en genomgång av vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Sofia är seniorkonsult på Certway AB och hjälper oss med vårt KMA-arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) och våra ISO-certifieringar. Det blev en grundlig genomgång för våra nyanställda, och vi andra passade på att fräscha upp våra kunskaper!
KMA-genomgång med Sofia

I förmiddags kom Sofia Rosenkvist Wittsell förbi och höll en genomgång av vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Sofia är seniorkonsult på Certway AB och hjälper oss med vårt KMA-arbete (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö) och våra ISO-certifieringar. Det blev en grundlig genomgång för våra nyanställda, och vi andra passade på att fräscha upp våra kunskaper!